Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Je hoort nog wel eens verhalen over ongewenst gedrag en/of (seksuele) intimidatie. Ook binnen

de sport komt dit voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden

van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen

begeleiders.

Ook al hebben we dit als vereniging niet in de hand, we willen er, binnen onze mogelijkheden, wel

alles aan doen om dit te voorkomen. We willen graag een veilig sportklimaat.

Een onderdeel van een veilig sportklimaat is het instellen van een vertrouwenscontactpersoon

waar je terecht kunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot

seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten,

vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

Voor de Skeelervereniging Staphorst hebben we Annelie Stolhof bereid gevonden om als

vertrouwenscontactpersoon te fungeren. We zijn blij dat zij deze taak op haar wil nemen!

Annelie Stolhof heeft een cursus gedaan bij het NOC/NSF dus weet hoe ze moet handelen.

Dankzij de cursus is ze op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Daarnaast zal ze indien nodig de vereniging adviseren en stimuleren om preventieve maatregelen

te nemen. De contactgegevens van Annelie zijn: email annelie.stolhof@gmail.com,

telefoonnummer: 06 52150329. Deze zullen ook op onze website komen