Monthly Archives

februari 2022

De secretaris van de vereniging is onderdeel van het bestuur. Momenteel zitten in het bestuur: Gerwin Smit (Voorzitter), Henk Nijboer (secretaris), Jan Kooiker (Penningmeester) en Harjan Tromp. De post van bestuurslid Secretaris is vacant. Henk heeft aangegeven zich meer te willen richten op het organiseren van evenementen en blijft aan als algemeen bestuurslid. Om eea efficiënter te laten verlopen zijn we dus op zoek naar een nieuw persoon die deze functie op zich wil nemen.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

De secretaris zorgt ervoor dat het secretariaat efficiënt verloopt. Als secretaris ben je onderdeel van het bestuur; je notuleert de bestuursvergaderingen die 9 keer per jaar plaatsvinden. Verder is het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie (voornamelijk per mail) onderdeel van het takenpakket. Daarnaast is deze persoon eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie. Voor de ledenadministratie is een aparte vrijwilliger (Rensje Roo) die deze functie invult. De taak van de secretaris is het onderhouden van contact met deze persoon. Tot slot behoort ook het opstellen van de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering i.s.m. andere bestuursleden tot het takenpakket van de secretaris.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

De post van secretaris vereist een persoon die accuraat kan werken, communicatief vaardig is en de Nederlandse taal goed beheerst. Verder zijn geen specifieke competenties vereist.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?
Zoals met alles kan je het zo gek maken als je wilt, maar 9x vergaderen per jaar valt reuze mee. Verder wordt er op de skeelerbaan, tijdens de training, vaak al het nodige overlegt. Goede taak en tijdsverdeling vinden we belangrijk, samen maken we de vereniging.

GEÏNTERESSEERD?

Ben je geïnteresseerd en bereidt de vereniging verder te helpen? Stuur een mail naar info@skeelerstaphorst of neem contact op met Gerwin Smit.

17 februari 2022 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest