Monthly Archives

november 2019

Oproep: nieuwe bestuursleden gezocht

Komend jaar zullen twee bestuursleden aftreden. Jan Hokse en Jan Bisschop hebben zich jarenlang ingezet voor de skeelervereniging. Een passend afscheid zal volgen tijdens de aankomende ledenvergadering. Echter moeten we voor een goede overdracht op korte termijn op zoek naar nieuwe bestuursleden! We zoeken een nieuwe penningmeester en een algemeen bestuurslid. Ook voor de ledenadministratie zoeken we hulp.

Penningmeester:

Houdt de bankrekeningen en het kasboek van de vereniging bij. Zorgt voor de juiste betalingen en inkomsten.

Algemeen bestuurslid:

 De werkzaamheden zijn zeer divers. Je kunt nieuwe ideeën inbrengen en realiseren, meehelpen met evenementen, meedenken met allerlei zaken die spelen en kunnen worden opgepakt binnen de vereniging. In principe verdelen we de werkzaamheden evenredig. Vind jij het bijvoorbeeld leuk om de website te onderhouden? Hou jij van het organiseren van evenementen? Of vind jij het leuker om met cijfers bezig te zijn? Alles kan!

We kunnen alle kennis en vaardigheden gebruiken, specifieke kennis is niet noodzakelijk! Enthousiasme en plezier is het belangrijkste.

Wil jij je opgeven of zou je willen weten wat het precies inhoudt om in het bestuur van skeelervereniging Staphorst te zitten; neem dan contact met iemand van het bestuur of mail naar info@skeelerstaphorst.nl

Alvast bedankt,
Het Bestuur

27 november 2019 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest